VONDRÁČKOVÁ, Hedvika. Sledování obsahu aktivních polyfenolických látek v různých druzích cereálních produktů [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO