SOBOTKA, Ondřej. Automatizace děličky TOS DU 250 [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4552. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Houška.
Uložit do Citace PRO