ZAPLETALOVÁ, Pavlína. Rozšíření portfolia služeb Möller, s.r.o [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4661. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO