HLAVÁČEK, Jaroslav. Příměsi ovlivňující tuhnutí portlandského cementu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4675. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Opravil.
Uložit do Citace PRO