ČERVENKA, Jiří. Povrchová analýza nanokompozitu xGnP/PEI [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4683. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.
Uložit do Citace PRO