POSPÍŠIL, Jan. Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4685. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Oldřich Zmeškal.
Uložit do Citace PRO