JEDLIČKA, Jaromír. Využití statistických metod při hodnocení finančního rizika podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4701. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO