POKLUDOVÁ, Michaela. Lokalizace stanic u systému internetové televize [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4702. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jakub Müller.
Uložit do Citace PRO