ČERNÝ, Miroslav. Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4704. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Kučera.
Uložit do Citace PRO