BARTOŇ, Zdeněk. Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonních polí [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4718. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivan Míča.
Uložit do Citace PRO