JURÁŇ, Martin. Výpočet stropní konstrukce metodou konečných prvků pomocí programu ANSYS [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4726. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jarmila Křiváková.
Uložit do Citace PRO