LORENCOVÁ, Marie. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/473. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivana Vidovičová.
Uložit do Citace PRO