KULOVANÁ, Eva. Molekulové modelování - struktura a vlastnosti katalyzátorů na bázi karbenů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4743. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lukáš Richtera.
Uložit do Citace PRO