SÝKORA, Jan. Automatická linka na spojování dřevěných lamel [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4797. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radim Blecha.
Uložit do Citace PRO