DUCHOŇOVÁ, Denisa. Návrh zlepšení firemní kultury v CA Invia [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4806. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO