FLÍDR, Lukáš. Externí pulzní generátor pro neuromodulaci [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/487. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Milan Chmelař.
Uložit do Citace PRO