FIALKOVÁ, Lenka. Návrh marketingového plánu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO