POSPÍŠIL, Martin. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/499. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jan Solař.
Uložit do Citace PRO