KOVÁCS, Roland. Modelování růstu polovodičových nanovláken [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5006. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Kolíbal.
Uložit do Citace PRO