INDRÁKOVÁ, Markéta. Návrh optimalizace financování projektů společnosti ON Semiconductor pomocí dotací z fondů EU [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/501. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO