MACHÁČEK, Ondřej. Návrh přípravku pro ustavení dílu vstřikovací formy [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5030. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce František Prokeš.
Uložit do Citace PRO