JÍŠA, Jakub. Stanovení možné příčiny korozního poškození povrchu sklářské formy [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5050. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Man.
Uložit do Citace PRO