ŠEBESTA, Petr. Návrh strategie rozvoje SBU [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5068. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO