ŠŤASTNÝ, Jan. Podnikatelský záměr zřízení kamenného obchodu v návaznosti na existující e-shop [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5071. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO