GRÍGER, Milan. Národní cena kvality ČR [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5094. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO