NOVÁKOVÁ, Petra, Ondřej MIKULA a Tomáš SEQUENS. What to do with faulty construction of public lighting? In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 33-35 [cit. 2020-07-14]. DOI: 10.13164/conf.light.2015.33. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51630
Uložit do Citace PRO