DUBNIČKA, Roman, Alfonz SMOLA, Lukáš LIPNICKÝ a Michal BARČÍK. Indoor Workplaces with no Daylight: A Real Problem. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 79-82 [cit. 2019-01-23]. DOI: 10.13164/conf.light.2015.79. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51641
Uložit do Citace PRO