EXLER, Michal. Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému King [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5165. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.
Uložit do Citace PRO