JANIGA, Peter, Dionýz GAŠPAROVSKÝ, Michal BARČÍK a Lukáš LIPNICKÝ. Adaptive control of public lighting. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 177-179 [cit. 2020-08-15]. DOI: 10.13164/conf.light.2015.177. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51662
Uložit do Citace PRO