KONDÁŠ, Kristián, Stanislav DARULA a Martin LOPUŠNIAK. STN 73 0580 vs. prEN xxxx – A study about the Differences at Daylight Distribution in Attic Spaces. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 209-211 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.13164/conf.light.2015.209. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51669
Uložit do Citace PRO