KOUTNÝ, Pavel. Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 50 t [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5171. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Kubín.
Uložit do Citace PRO