MACHÁŇ, Ladislav. Využití elektrických vlastností kompozitních materiálů s modifikovanou cementovou matricí [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51776. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.
Uložit do Citace PRO