PETRUŠ, Josef. Funkcionalizace poly(mléčné kyseliny) [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51835. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaroslav Petrůj.
Uložit do Citace PRO