VAŠEK, Lubomír. Trhání vodního sloupce pod OK vodní turbíny při nestacionárních stavech [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5187. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.
Uložit do Citace PRO