KOŠŤÁL, David. Experimentální studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51914. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Křupka.
Uložit do Citace PRO