VESELÝ, Josef. Stavební kultura a obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 219-224 [cit. 2020-08-15]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51952
Uložit do Citace PRO