TRČÁLKOVÁ, Eliška. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52003. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO