URUBEK, Vladislav. Marketingová strategie start-up projektu [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52020. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO