CHALUPA, Pavel. Návrh aplikace age managementu ve vybrané společnosti [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2016 [cit. 2018-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52023. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martina Rašticová.
Uložit do Citace PRO