DOBEŠOVÁ, Veronika. Faktory ovlivující proměnu současného města. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 38-43 [cit. 2019-01-23]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52037
Uložit do Citace PRO