NOVÁKOVÁ, Petra. Náměstí historického jádra města. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 166-173 [cit. 2019-08-23]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52054
Uložit do Citace PRO