OPLETALOVÁ, Vendula. Historie koncepcí městské zeleně evropských a severoamerických měst. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 181-188 [cit. 2020-01-20]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52056
Uložit do Citace PRO