STUCHLÍK, Aleš. Současnost a perspektivy městské cyklodopravy. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 211-216 [cit. 2019-08-19]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52061
Uložit do Citace PRO