ŠEREK, Jiří. Využití dešťové vody v městském prostoru. In: XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012, s. 217-220 [cit. 2020-07-13]. ISBN 978-80-214-4463-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52062
Uložit do Citace PRO