BRÁZDOVÁ, Andrea. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52093. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marie Pavláková Dočekalová.
Uložit do Citace PRO