SLÁMA, Jakub. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52165. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO