KROUPA, Tomáš. Návrh zpracování dokumentace pro certifikaci společnosti poskytující služby v oblasti integrovaných bezpečnostních technologií s využitím IT [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52166. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vladěna Štěpánková.
Uložit do Citace PRO