KRÁLÍKOVÁ, Iveta. Financování nové výrobní haly [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52180. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO