JURÁK, Martin. Detekce objektů na GPU [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52221. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Roman Juránek.
Uložit do Citace PRO