KULICH, Martin. Dynamic Template Adjustment in Continuous Keystroke Dynamics [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52251. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO